Cografi durumu

Coğrafi Konumu
 

 Doğusunda Bagyurdu, kuzeyinde ormanlık alan, kuzeybatısında Balıklava, batısında Saray, güneybatısında Küçük ve Büyük Öz, güneyinde Harmanpınar Kasabası, Güneydoğusunda Bozdam köyleriyle çevrilidir.

Bademli Köyü, engebeli bir arazi ve Çevre köylere göre, yüksek bir arazi üzerinde kurulmuştur.Köyün kuruluş yerinde ve kuzeyindeki dağa doğru uzanan bölümde, mermer taşları vardır.Köyün toplam olarak 600 hektar Arazisi vardır.Araziler, tarla ziraati, Meyvecilik, Bağcılık ve mera olarak kullanılmaktadır.

Bademli köyü, bağyurdu köyü'ne 2 km, Saray köyüne 6 km, Balıklava köyüne 7 km, Küçük ve Büyük Öz köylerine 4 km, Bozdam köyüne 5 km, Ahırlı, ya 11 km, Bozkır ilçesine 20 km, Konya İline 140 km uzaklıktadır.

Köyün kuzeyinde Erenler denilen mevkide iki tane yatır vardır.Halk arasında anlatılan hikayelerden, Horosan'dan gelen din alimleri olduğu anlaşılmaktadır.Köyde yağmur dua ları burada yapılmaktadır.

Yenisu mevkiinde, toprak altında, Romalılar'dan kaldığı sanılan ve yer yer göçmüş olan bir su kanalı vardır.